alga_spiksmedja
Copyright Länsstyrelsen Värmlands län.

Älgå spiksmedja

Älgåns rika vattenkraft föranledde 1686 utfärdandet av privilegier för en stångjärnssmedja för tillverkning av 400 skeppund järn. 1844 eldhärjades smedjan, men återuppfördes året därefter vid ett fall nedströms stångjärnssmedjan. Den nya smedjan byggdes för två knipphammare för en hjulstock, tre spikhammare för en hjulstock, härd med två eldstäder, blåsbälg samt med tre vattenhjul och sump efter hela smedjans längd. 1879 slutade man med spiktillverkningen. Byggnaden är idag den en av få kvarvarande spiksmedjor i landet. Bilden är hämtad från Länsstyrelsen Värmlands hemsida.