Televerket_i_Uppsala_1
Televerkets hus i Uppsala. Foto: Jarvis, wikimedia commons, cc by.

Televerkets hus, Uppsala

Televerkets hus i centrala Uppsala byggdes 1916-17, efter ritningar av arkitekten Aron Johansson, då ofta anlitad av Telegrafverket. Förutom i Uppsala ritade han även stationer i Stockholm, Norrköping och Lund.