Ställverkshuset
Ställverkshuset i Uppsala. Foto: Bengt A Lundberg 2007, Riksantikvarieämbetet.

Uppsala centralstation

Den mittersta delen av Uppsala stationshus byggdes till norra stambanans invigning 1866 efter Adolf W Edelsvärds ritningar. Sedan dess har stationshuset byggts till och förändrats i flera omgångar, främst 1889, 1918 och 1934-1935.