Ställverkshuset
Ställverkshuset i Uppsala. Foto: Bengt A Lundberg 2007, Riksantikvarieämbetet.

Ställverket vid Uppsala centralstation

Ställverkshuset uppfördes till norra stambanans invigning år 1866 efter Adolf W Edelsvärds ritningar, samtidigt som Uppsala stationshus.