Söderfors_bruk_27b
Söderfors bruk. Foto: Calle Eklund 2012, wikimedia commons cc by.

Söderfors bruk

Söderfors bruk anlades 1676 för att förse den svenska örlogsflottan med ankare. De första industribyggnaderna - hyttan och ankarsmedjan - uppfördes vid strömmen mellan Jörsön och Holmen och bostäderna växte upp på Jörsön utan någon enhetlig planering. Herrgårdens huvudbyggnad uppfördes omkring 1690. Bruket köptes 1748 av direktören i Ostindiska kompaniet Claes Grill, som lät omforma bruksområdet efter en rätvinklig, regelbunden plan. Här finns bruksherrgård, det f.d. naturaliekabinettet - sedermera bruksmäss - från 1786, en trelängad f.d. stallbyggnad mm. I byggnadsminnet ingår några industribyggnader av slaggsten, däribland ankarsmedjan från 1786. Norr om herrgården finns sig bostadskvarteren med 30 envånings bostadshus. Två av husen närmast herrgården är större och det östra byggdes 1776 som bostad för bruksarbetaränkor.