Österbybruk_nordelch_10
Vallonsmedjan Österbybruk. Foto: Udo Schröter, wikimedia commons, cc by.

Österbybruk

Den mest kända industribyggnaden på Österbybruk är vallonsmedjan intill Herrgårdsdammen. Den har anor från 1500-talets tysksmide, men byggdes om till vallonsmedja på 1600-talet och fick sin nuvarande utformning 1794. Smedjan var i bruk fram till 1906 och är en av landets få bevarade vallonsmedjor. Österby är en av Upplands största och mest kända bruksmiljöer, med en sedan 1500-talet obruten tradition inom järnhanteringen. Här finns alla element bevarade som ingår i en typisk bruksmiljö, som smedja, arbetarbostäder och herrgård. Österbybruk ligger bara några kilometer från järnmalmsgruvorna  i Dannemora. Bruket köptes 1643 av Louis de Geer.