Örskärs_fyr_03
Örskärs fyr. Foto: Pandorask 2012, wikimedia commons cc by.

Örskärs fyrplats

Örskärs fyr är troligen världens första fyr, där paraboliska reflektorer använts. En spegelförstärkt fyr fanns på Örskär redan 1687. Efter ett åsknedslag brann fyren ner och en ny fyr av sten uppfördes 1738-39 efter ritningar av Carl Hårleman.
Ljuset förstärktes då med fem paraboliska, slipade stålspeglar. De ursprungliga fasta speglarna ersattes 1768 av rörliga speglar, varvid fyren förvandlades till Sveriges och världens tredje blänkfyr (efter Korsö och Karlsten). Tornets övre runda del byggdes på 1852. 1925 installerades en självgående roterande Dalénapparat. Samtidigt byttes lanterninen ut.