Dannemora Nordschaktlaven IMG_1055 kopia
Nordschaktlaven, Dannemora gruvor. Foto: Jan af Geijerstam 2012.

Dannemora gruvor, Nordschaktlaven

Under 1890-talet upptogs ett nytt schakt i Dannemora - Nordschaktet - på östra sidan om Sjöhagsgruvan. Över schaktet uppfördes 1903 ett uppfodringstorn med s.k. linguidad hiss för både malm- och persontransport. Troligen var det ångdrivna spel som från början drev hissen placerat i den närbelägna byggnaden Norra maskin. I slutet av 1930-talet elektrifierades gruvspelet och vid samma tid sattes en ny hiss in. År 1975 ersattes spelet i Norra Maskin med ett nytt som placerades i en nybyggnad invid laven. År 1980 rustades laven upp, bl.a. förstärktes den med stålbalkar. Laven användes till slutet av 1980-talet. Invändigt finns hissen bevarad men en betongplatta är gjuten över hisschaktet.