lovsta_bruk
Lövsta bruk. Foto: Jan Norrman 1995, Riksantikvarieämbetet.

Lövsta bruk

Lövstabruk (Leufsta bruk) är ett  vallonbruk och ägdes under sin storhetstid under 1600-talets andra hälft av Louis de Geer. På 1660-talet var det Sveriges största järnbruk med två masugnar och tre hamrar. Dagens välordnade bruksmiljö planlades av Louis de Geer och hans efterföljare efter utländska ideal. Lövstas ursprungliga bebyggelse förstördes emellertid 1719. Bruket brändes då ned av ryssarna men återuppbygdes med samma grundplan. Själva hyttplatsen låg norr om bruksdammen. Sedan järnhanteringen i Lövsta upphört 1926, började industribyggnaderna rivas. Den mycket väl bevarade helhetsplanen utgör tillsammans med övrig bebyggelsen dock en värdefull helhetsmiljö. Byggnadsminnesförklaringen av Lövstabruk omfattar totalt 141 byggnader.