Klaverens hus 16 Guldflygeln
Guldflygeln. Foto: Klaverens hus.

Klaverens hus

Klaverens Hus – centrum för svensk klaverkultur – bilades för att bevara minnena av en betydande svenska industri med fabriker för tillverkning  av pianon och flyglar, orgelharmonier (tramporglar) och självspelande instrument. Museet ska visa svensk klaverkonst, såväl tillverkning och instrument som de samhällsfunktioner de burit. Idag är alla Sveriges fabriker för tillverkning av pianon och flyglar och deras äldre varianter borta. Museets fokus ligger på perioderna ca 1850 till 1987, då de sista fabrikerna stängde.


Klaverens Hus bevarar cirka 570 instrument, av vilka ett flertal är spelbara och används vid konserter. Här finns de nationella huvudsamlingarna av industriminnen efter våra piano- och orgelfabriker. De olika hantverksgrenarna dokumenteras. En viktig uppgift för museet är att förhindra kunskapsdöd och bevara hantverket. Ett arkiv med äldre tryck, arkivhandlingar, diplom, bilder och inspelningar kompletterar föremålen.


Klaverens Hus samlingar av industriminnen kommer från sju större fabriker och ett flertal smärre. De innehåller allt som behövdes för att bygga pianon och orglar såsom unika eller specialgjorda handverktyg, maskiner, mallar, modeller bl. a. till gjutjärnsramar, ritningar, fotografier från produktionen och intervjuer av arbetare, fabrikörer och försäljare m.m.