Karlholms_bruk_13
Karlholms bruk. Dammen och lancashiresmedjan. Foto: Calle Eklund 2013, wikimedia commons, cc by.

Karlholms bruk

År 1728 överflyttades en masugn från Lövsta bruk och uppfördes vid ett nyanlagt bruk som fick namnet Karlholm efter dess grundare Charles de Geer. Lancashiresmedjan uppfördes 1880 på platsen efter en äldre vallonsmedja. Två av de gamla hamrarna finns också kvar. I den nya smedjan installerades tre lancashirehärdar som ganska snart utökades till sex stycken. År 1899 moderniserades smedjan. Efter nedläggningen av driften år 1932 lämnades smedjan med härdar och utrustning utan användning. Vattenrännan revs efter år 1941, men i övrigt har inga större förändringar skett. Kvarnen uppfördes vid mitten av 1800-talet. 1895 installerades en turbin för driften. Mellan kvarnen och smedjan finns blåsmaskinhuset och våghuset kvar. Byggnaderna användes senare som badhus respektive brandstation.