harnevi_kvarn
Härnevi kvarn. Foto: Jan Norrman 1995, Riksantikvarieämbetet.

Härnevi kvarn

Redan år 1481 omtalas en kvarn i Härnevi. Under 1600-talets slut fanns det sju kvarnar i socknen, varav fyra låg i Stora Härnevi. För socknens utveckling har den intensiva kvarndriften i Örsundaån haft stor betydelse men 1800-talet medförde sammanslagningar och de första nedläggningarna. Härnevi kvarn togs i bruk 1864 och ersatte då fem mindre kvarnar vid närbelägna fall i Örsundaån. Senare byggdes ett ångmaskinhus och ett turbinhus. Driften lades ned år 1988, men produktionsutrustningen står kvar intakt. Bilden är hämtad från Bebyggelseregistret.