Dannemora Gruvarbetartorpet Gryttjom_7100.tif
Gruvarbetartorpet. Foto: Tusse 2011, wikimedia commons cc by.

Dannemora gruvor, Gruvarbetartorpet

Torpet har tillhört Dannemora gruvor och varit bostad för två gruvarbetarfamiljer. Det ligger i skogskanten invid en äldre sträckning av vägen mellan Dannemora och Örbyhus. Torpet  består av ett bostadshus med två lägenheter, ett fähus, en källarbod och en kombinerad vedbod och dass. Förutom vedboden som är byggd i början av 1900-talet är samtliga byggnader 1838-1845. Torpet innehåller två lägenheter om kök, kammare och förstuga samt två mindre gavelrum på den i övrigt oinredda vinden.