Griggebo_såg,_bak_sidan
Griggebo såg. Foto: Daniel Lindgren 2011, wikimedia commons, cc by.

Griggebo såg

Griggebo såg, som ligger kvar på sin ursprungliga plats, är en vattenhjulsdriven ramsåg, byggd omkring 1850 och i drift fram till 1940-talet. Anläggningen användes för husbehovssågning inom stora delar av Hållnäs och Österlövsta socknar. Sågen är bevarad i sitt ursprungliga skick med maskineri, sump- och dammanläggning av trä, vilken är ytterst ovanlig, då sågverken var utsatta för kraftigt slitage.