Gimo Hergården IMG_1273
Herrgården vid Gimo bruk. Foto: Jan af Geijerstam 2012.

Gimo herrgård och inspektorsbostad

Arkitekten Jean Erik Rehn fick år 1764 uppdrag att utföra ritningar till en ny herrgårdsanläggning och generalplan för Gimo bruk. I generalplanen, som var färdig tre år senare, lät Rehn lägga herrgården på samma plats som den tidigare fogdegården, dock med en påkostad parkanläggning med bl.a. två orangeribyggnader. Den stora gårdsplanen åt söder sträckte sig fram till bruksgatan och inramades av två låga flyglar och en mur. Anläggningen avslutades på andra sidan gatan av två svängda byggnader som utgjorde en stallgård. Bruksgatan ned mot Olandsån rätades ut och passades in i planen och rensades från bostadsbebyggelse. I ena änden placerades inspektorsbostaden. Generalplanen fullföljdes i ett förenklat skick. Bruksgatan, inspektorsbostaden och herrgårdskomplexet utfördes enligt planen, dock med en lägre ambition beträffande parken.