Forsmark_to_church
Bruksgatan upp mot kyrkan, Forsmarks bruk. Foto: MGA73bot2, wikimedia commons cc by.

Forsmarks bruk

Forsmark anlades på 1500-talet som ett kronobruk med främst en tackjärnsproduktion baserad på malm från Dannemora gruvor. År 1624 arrenderades Forsmark ut till bland andra Gerard de Besche som senare övertog bruket. Familjen de Besche ägde det sedan fram till år 1735. Under 1600-talet blev Forsmark ett fullskaligt bruk med moderna och effektiva anläggningar. Nya metoder infördes i tillverkningsprocessen, främst genom vallonernas ankomst till landet. År 1751 inleddes en ny epok i brukets historia, då anläggningen förvärvades av Robert Finlay och Frans Jennings. Tio år senare blev genom arv Jennings´ son John ensam ägare. Han inledde den stora omgestaltningen av bruksmiljön, som fullbordades ungefär ett halvsekel senare.

John Jennings ville skapa en monumental bruksanläggning och anlitade arkitekten Jean Eric Rehn. Forsmark såldes 1781 till Samuel af Ugglas. Han fortsatte med uppförandet av arbetarbostäder längs bruksgatan, men fullbordade också den strikta planen genom att låta uppföra en ny brukskyrka i nyklassicistisk stil. Den ritades av arkitekten Olof Tempelman och invigdes år 1800. Kyrkan placerades i bruksgatans fond som en motpol till herrgården. Bruket såldes det till Forsmarks Kraftgrupp AB 1975, som använder herrgården för representation. Järnhanteringen i Forsmark upphörde 1897.
Det gamla spannmålsmagasinet inrymmer ett bruksmuseum.