Focksta_kvarn,_Hagby_socken,_Uppland
Focksta kvarn. Foto: Kajsahartig 2011, wikimedia commons, cc by.

Focksta kvarn

Focksta kvarn är en väl bevarad kvarn- och såganläggning från 1800-talet med bostadshus och ekonomibyggnader. Den ligger  vid Sävaån där ån bildar en vindlande och djup ravin. På platsen har kvarndrift bedrivits åtminstone från början av 1300-talet. Kvarnen och sågen är intakta med alla maskiner. Senast maldes det år 2000, och sågades år 1997. Anläggningen är i privat ägo.