Djurstens_fyr
Djurstens fyr. Foto: Erikboralv 2006, wikimedia commons cc by.

Djurstens fyrplats

Det nuvarande fyrtornet på Djursten byggdes 1838-39 av sten och försågs med en fyrapparat, som visade fast spegelförstärkt sken. Fyren var ritad av överintendent Carl Cronstedt. 1874 byggdes tornets övre del om och lanterninen sattes upp. 1962 helautomatiserades fyren och fyrmästaretjänsten drogs in.