Dannemora Triewalds IMG_1080
Triewalds maskinhus, Dannemora gruvor. Foto: Jan af Geijerstam 2012.

Dannemora gruvor, Triewalds maskinhus

År 1726 skrev Dannemora gruvintressenter kontrakt med uppfinnaren Mårten Triewald om leverans av en ångmaskin för länspumpning av Norra Silfbergsgruvan. Maskinen utgjordes av en vertikalt uppställd metallcylinder, i vilken en kanna med pistong rörde sig uppåt, då ånga under tryck insläpptes och nedåt då ångan kondenserades genom kylning. Maskinen skulle enligt Triewalds beräkningar ersätta 66 hästvindor. Maskinen provades för första gången i juli 1728. Den var då Sveriges första och världens dittills största ångmaskin. Dessvärre fungerade inte maskinen som man tänkt och år 1735 revs den ut och året därpå slog åskan ned i maskinhuset och raserade skorstenen. Byggnaden reparerades och kom senare att användas som bl.a. smedja. I början av 1900-talet renoverades huset och år 1932 uppsattes en minnestavla av Föreningen Tekniska museet som dokumentation av den historiska händelsen.