Dannemora Norra maskin IMG_1059
Norra maskin, Dannemora gruvor. Foto: Jan af Geijerstam 2012.

Dannemora gruvor, Norra maskin

Under 1800-talets andra hälft kom ångmaskiner successivt till användning för drift av länspumpar och uppfodringsverk i de många gruvschakten i Dannemora. Maskinerna var placerade i mindre s.k. spelhus, vilka senare i sin tur ersattes av större anläggningar som betjänade flera schakt via sinnrika stånggångsledningar. Ritning till ett nytt ångverk för Norra gruvfältet – Norra maskin – utfördes av Wilhelm Stienholz och är daterad 1888. I huset installerades tre spel med utväxling för schakten i den norra delen av gruvområdet. År 1905 skedde en utbyggnad åt norr med ett nytt ångpannehus i slaggsten uppfördes. De gamla ångpannorna revs ut och den delen av byggnaden användes som borrsmedja. Åtta år senare skedde nästa utbyggnad när den norra väggen revs och byggnaden utökades fem meter för att inrymma ett ångdrivet gruvspel för Nordschaktlaven. Ett ställverk med transformatorstation installerades i byggnaden i slutet av 1910-talet. Det försåg norra delen av samhället med elektrisk ström fram till nedläggningen i slutet av 1940-talet. I början av 1940-talet skrotades ångpannorna och revs ut. Den delen av byggnaden har därefter använts som brandstation.