akademikvarnen
Akademikvarnen. Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Akademikvarnen

Den fors som Fyrisån bildar mitt i staden utgjorde ett idealiskt läge för en vattendriven kvarn. Här bedrevs kvarnverksamhet redan på 1200-talet. Den nuvarande Akademikvarnen uppfördes 1766-68, men byggdes om på 1850-talet. Kvarnen innehöll efter ombyggnaden tio par kvarnstenar och var därigenom en förhållandevis stor industribyggnad för sin tid. Vid mitten av 1850-talet byggdes kvarnen på med en våning. Det ständiga problemet med dålig vattentillförsel kunde lösas när man byggde till ångdrift. 1910 togs vattenhjulen bort och ersattes med tre turbiner i vardera hjulhuset. Kvarnen var i drift till år 1946 och byggdes om till lokaler för Upplandsmuseet 1957-59.