1024px-Understen
Understens fyrplats. Foto: Johan Fredriksson 2013, wikimedia commons CC BY.

Understens gamla fyr

Redan på 1700-talet fanns en kase och senare ett kummel på skäret Understen i Södra Kvarken. Fyrplatsen anlades 1847-1848 och 1848 tändes fyren.