1280px-Tumba_bruk,_Klockhuset
Klockhuset, Tumba pappersbruk. Foto: Jssfrk, Wikimedia commons CC BY

Tumba pappersbruk

Riksbankens pappersbruk anlades 1755 på gården Övre Tumba i Botkyrka socken. Tidigare hade sedelpapperet importerats vilket gjorde att även mindre nogräknade personer kunde få tag i råmaterial för sedeltryckning och problemen med förfalskningar var stora. Lösningen på problemet var att tillverk ett papper i Riksbankens egen regi. Under 1800-talets första hälft startade tillverkning av handformat lamellerat sedelpapper  och det är vid denna tid som de svenska sedlarna får det utseende som vi idag förknippar med sedlar. Under den senare hälften av 1800-talet blev tillverkningen mer storskalig och mekaniserad. Den stora förändring av brukets produktion under 1900-talet kom 1938-39 då den första pappersmaskinen installerades och bruket gick från att vara handpappersbruk till maskinpappersbruk. Den äldsta byggnaden på Tumba bruk är förvaltarbostaden från 1760. 1700-talets struktur med den allékantade bruksgatan och bebyggelsens lokalisering utefter denna är väl bevarad.  Bebyggelsemiljön är i princip oförändrad sedan 1950-talet.