Ångbåtsbryggan_Mariefred_2012
Ångbåtsbryggan i Mariefred. Foto: T S Eriksson 2012, Wikimedia commons.

Torsborgs ångbåtsbrygga

Torsborgs ångbåtsbrygga vid Skofjärden är från sekelskiftet 1900. Ångbåtstrafiken Uppsala-Sigtuna-Stockholm var mycket livlig då. Sträckan var en viktig för transporter av både människor som gods. Ångbåtstrafiken är en viktig epok i områdets kulturhistoria och har påverkat bebyggelselokalisering m m.