Televerkets_hus_October_2013
Televerkets hus. Foto: Arild Vågen 2013, wikimedia commons CC BY.

Televerkets hus, Stockholm

Televerkets hus uppfördes 1910-12. På ömse sidor om ingången och televerksemblem inhugget i stolparna. Ovanför ingången en inskriftstavla med texten "Uppfört för Kongl: telegrafverket under åren 1910-1912". Där ovanför är televerksemblemet samt överst en fronton prydd med stora riksvapnet inom lagerkrans, skulpterat i granit.