Kvarteret_Aeolus_1
Slottsbacken och slottet med Stockholms telegrafstation, ursprungligen det Flemingska palatset, till vänster i bild. Foto: Okänd fotograf, Riksantikvariämbetet. CC BY-SA

Stockholms telegrafsation

Stockholms telegrafstation, "Telegrafen", uppfördes 1868-1870. Flemingska palatset ingår i samma byggnadsminne. Telegrafstyrelsen flyttade hit 1871 och telegraf- och annan televerksamhet fanns kvar i huset till 1993.