Sparvagnen2009
Kvarteret Spårvagnen. Foto Ankara, Wikimedia CC BY-SA

Spårvägshallarna

Spårvagnshallarna uppfördes 1905 när hästspårvagnarna avvecklades och spårvägstrafiken elektrifierades.
Hallarna fungerade som spårvagnshallar ända fram till att spårvägen avvecklades 1967, därefter var byggnaden spårvägsmuseum under 1970-talet för att senare ha fungerat som utställningslokaler, kontor och konferensanläggning. Dubbelhallarnas exteriör är nära nog orörd.