showFoto.raa
Kvarnen vid Waldemarsudde i Stockholm. Foto: Bengt A Lundberg 2007. Riksantikvarieämbetet.

Oljekvarnen

År 1737 startade ett oljeslageri på Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm. Området användes under större delen av 1700- och 1800-talen för industriella verksamheter. 1782 köptes oljeslagerianläggningen av grosshandlare Carl Magnus Fris, som då lät uppföra den stora oljekvarnen som står kvar i våra dagar.