1136iNgd
SJ B1136 framför lokstallet Nynäsgård. Foto TobbeSvensken, Wikimedia CC BY-SA

Nynäsgårds lokstall

Nynäs Gårds Lokstall uppfördes år 1901 av Stockholm-Nynäs Järnvägsaktiebolag (SNJ) som lokstation för den nyanlagda enskilda järnvägen mellan Stockholm och Nynäshamn. Rundstallet hade fyra lokplatser från början och här fanns ett vattentorn, en 15 meters vändskiva och en verkstad med två spår. Omkring 1928 byggdes ett motorvagnsstall med ett spår intill verkstaden. Mellan stallet och huvudspåret uppfördes en byggnad utan spår för landsvägsbussar och målarverkstad. Anläggningen används sedan 1992 av Föreningen Nynäshamns Järnvägsförening. Föreningen bedriver veterantågstrafik med sina ånglok och vagnar, bl. a. på NynäsbananNynäs Gårds Lokstall är, med sin bevarade inredning, det enda i sitt slag i Stockholms län.