showFoto raa Pythagoras 1
Pythagoras motorfabrik från sydost. Foto: Bengt A Lundberg 1999, Riksantikvarieämbetet

Motorfabriken Pythagoras

Motorfabriken Pythagoras stod i huvudsak färdig i sitt nuvarande skick år 1916. Byggnaderna ger sammantaget en god bild av en industrianläggning från 1900-talets första årtionden. Den bevarade maskinparken tillsammans med övrig inredning och ett fullständigt företagsarkiv ger tillsammans en god bild av arbetsmiljön. I allt väsentligt är fabriken oförändrad sedan 1930-talet, men till stora delar går den nuvarande inredningen tillbaka till tiden för första världskriget. Verksamheten upphörde på 1960-talet. Det finns ett fåtal industrimiljöer bevarade från denna tid men Pythagoras torde vara unikt som exempel på det tidiga 1900-talets mekaniska tillverkningsindustri. Idag visas den fabriken som ett levande museum. Fortfarande snurrar svarvar och fräsmaskiner, smattrar remtransmissionen i taket och dunkar tändkulemotorerna i fabrikshallen under visningarna.