1104px-Monténska_huset_november_2011
Monténska huset vid Mariatorget i Stockholm. Foto: ArildV, wikimedia commons CC BY.

Monténska huset

Monténska huset uppfördes 1887-89 av Firma Lars Montén, som ägdes av Lars Monténs arvingar. Huset var avsett som bostadshus, men också för tillverkning och kontor.

Fabrikören och grosshandlaren Lars Montén (1785-1872) startade bl.a. Sveriges första såpfabrik 1823. År 1827 flyttade han tillverkningen till Södermalm och Wollmar Yxkullsgatan 4. Här började även tvål tillverkas 1875, tre år efter Monténs död.

Monténska huset byggdes på tvålfabrikens grannfastighet norrut. Gårdshuset och källaren användes som annex till såpfabriken, troligen även för tvåltillverkning. Monogrammet "LM" för fabriksfirman Lars Montén & Co, omgivet av figurerna Merkurius och Industria, kröner fasaden.