Måsknuv1
Fyren och klocktornet på Måsknuv i Stockholms skärgård. Foto: Esquilo, Wiimedia commons CC BY-SA

Måsknuv

Måsknuv i farleden mellan Landsort och Älvsnabben blev fyrplats 1868, med ett kombinerat fyr- och bostadshus på hög stenfot. på 1880-talet anlades en båthamn och bostadshuset kompletterades med bagarstuga, förrådsbod och dass. Dessa byggnader och anläggningar är nu borta. Klocktornet för mistsignalering med urverk uppfördes överst på holmen år 1900. Klocktornet står på en gjuten betongbädd och har en kraftig regelstomme av trä samt träpanel. Klockan i tornet var tillverkad för och hade tidigare varit uppsatt på Paternoster i Bohuslän.