Landsorts_fyr_2011 kustartilleri
Landsorts fyr och kustartilleriställning från 1940-talet. Foto: Holger.Ellgaard 2011, Wikmedia CC BY-SA

Landsorts fyrplats

1669 utfärdades ett kungligt brev om upprättande om en fyr på Landsort. Ett trätorn med lanternin och speglar proveldades 1678. Tio år senare uppfördes en ny fyr av sten för stenkolseldning. Tornet finns ännu kvar och är, även om vikitiga delar är förändrade, Sveriges äldsta fyr. Fyren elektrifierades 1938. Sedan 1963 är den automatiserad och vid elektrifieringen drogs fyrpersonalen  in.