Kvarnvikens_Kvarn_2007
Kvarnvikens kvarn. Foto: Holger.Ellgaard 2007, Wikimeda CC BY-SA

Kvarnvikens kvarn

Kvarnvikens vattenkvarn har traditioner från 1690-talet och drivs med vatten från Råcksta träsk. Den nuvarande kvarnanläggningen uppfördes av fabrikör Knut Ljunglöf, ägare till Blackebergs gård. Kvarnvikens kvarn stod färdigbyggd 1883 och var i kontinuerlig drift fram till 1950. Den tekniska förmalningsutrustningen var mycket avancerad för sin tid och drivs med en vattenturbin tillverkad av James Leffel, Springfield Ohio, U S A. Av dessa en gång världsberömda turbiner finns numera endast fyra bevarade i drift, tre i USA och en i Kvarnviken. Här driver föreningen Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg en aktiv verksamhet.