1024px-Samuel_Owens_gata_2009
Samuel Owens gata med Kungl. Myntet. Foto: Holger Ellgaard 1909, wikimedia commons CC BY.

Kungliga Myntet

Delar av bebyggese ursprungligen från 1700-talet och på platsen anla Samuel Owen 1809 sin mekaniska verkstad. Det var en av de första mekaniska verkstäderna i Sverige och tillverkade bl. a. landets första ångbåtar. Det sydöstra huset innehåller troligen partier från Owens tid. Anläggningen togs ur bruk vid mitten av 1800-taletdå kronan köpte fastigheten för myntverkets räkning. Byggnaderna i mitten av tomten revs och ersattes av en stor verkstadsbyggnad 1850. Byggnaderna är exempel på tidig hantverks- och industribebyggelse.