showFoto-1.raa
Musikmuseet, f.d. Kronobageriet. Foto: Bengt A. Lundberg 1997. Riksantikvarieämbetet.

Kronobageriet (Musikmuseet)

Musikmuseet består av tre byggnadskroppar från tre byggnadsperioder. Byggnadernas ursprungliga användning var dels som kronobageri, men de har även använts som proviantbod, brännvinslager och gymnastiklokal. Kronobageriets funktion var ursprungligen att förse flottan med bröd men kom med tiden att leverera bröd till alla regementen i staden. Byggnaden ligger på platsen för en gammal kungsgård, vars mark under 1500-talet utnyttjades av flottan för olika industriella verksamheter såsom kanongjuteri, bageri och repslageri. De äldsta delarna av byggnaden är från mitten av 1600-talet. Begeriverksamheten upphörde 1958.