Värtagasverket 1024px-Gasklocka,_Hjorthagen
Gasklocka 3 (t.v.) och 4 (t.h). I bakgrunden gasklocka nummer 1 och 2. Foto: Raphael Saulus 2013, wikimedia commons CC BY.

Gasklocka 4, Värtagasverket

Värtagasverket i stadsdelen Hjorthagen, Stockholm producerade gas till Stockholms gasnät. Gasverket, där produktionen inleddes 1893, lades ned 2011. Totalt byggdes fem gasklockor som tillsammans bildar en unik serie från olika perioder, med olika tekniska lösningar och med olika gestaltning. Gasklocka 4, byggd 1932, hotas av rivning för att istället ersättas av ett höghus med bostäder. Detaljplanen för området antogs av Stockholms stadsfullmäktige våren 2014. Lokala aktörer som Kommittén för Gustavianska parken och Djurgårdens Hembygdsförening hade agerat mot såväl rivningen av klockan som mot bygget av det nya höghuset på platsen. 

TICCIH:s styrelse krävde i ett öppet brev att Stockholms stad bevarar Gasklocka 4. Brevet var adresserat till Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande. Brevet i sin helhet kan laddas ned här invid.