574px-Kvarnen_Furusund
Furusunds kvarn. Foto: Udo Schröter, Wikimedia commons CC BY-SA

Fursunds kvarn

Furusunds kvarn är en stolpkvarn (stubbkvarn) och ligger på en stenterrass med utsikt över Ålandsviken. Vindflöjeln bär inskriften G O S och årtalet 1772, då kvarnen troligen byggdes. Det är en av de få som bevarats av denna, i Stockolm och stockholmstrakten förr så vanliga kvarntyp och äldst av de två i länet som hittills byggnadsminnesförklarats (Edholma kvarn).
Kvarnen var i bruk till 1860. Efter en brand 1957 restaurerades den 1960-61 och är nu komplett med vingar och maskineri.