1008px-Expeditionshuset
Expeditionshuset vid Norra Bantorget i Stockholm. Foto: Borkaryd 2012, wikimedia commons CC BY.

Expeditionshuset

Stockholms norra station var en utpräglad godsstation och låg 1866-1925 vid Norra Bantorget. Detta var ändstation för Norra stambanan mellan Stockholm och Uppsala. Stationens expeditionshus är ett ståtligt exempel på 1890-talets tegelarkitektur. Gavelfasaderna visar spår av senare bortrivna flyglar kopplade till stationens godsmagasin. Invändigt har planlösningen i huvudsak bevarats. Här finns gjutjärnspelare och trapphusets gjutjärnsräcke