Edholma kvarn

På Edholma omedelbart norr om Vaxholm står en stolpkvarn (stubbkvarn) på en hög terrass av sten. På maskineriet är årtalet 1797 inristat, troligen byggnadsåret. Kvarnen var i bruk till 1800-talets slut. Vingarna saknas, men den utskjutande axeln är kvar.