1024px-Centralposthuset_2012a
Centralposthuset i Stockholm. Foto: Jssfrk, wikimedia commons, CC BY.

Centralposthuset

Centralposthuset i Stockholm stod färdigt 1903 och räknas som en av sin tids främsta monumentalbyggnader i Sverige. De ursprungliga planerna utarbetades av arkitekten F.G.A. Dahl (1835-1927) medan fasaderna i jugendstil utformades av arkitekten Ferdinand Boberg (1860-1946). Byggnadskomplexet utvidgades 1915 bakåt mot Klara norra kyrkogata efter Bobergs ritningar. Centralposthuset byggdes till mellan 1930 och 1938 med byggnaden för postgirot efter ritningar av Erik Lallerstedt. Här är stilen är funktionalistisk. Centralposthuset har kvar stora delar av sin ursprungliga, mycket rika interiör, tillträdet har dock begränsats sedan regeringskanslierna tog över byggnaden  2008.