showFoto.raa
Före detta stationsbyggnaden, Bromma flygplats. Foto: Bengt A Lundberg 1998, Riksantikvariämbetet.

Bromma flygplats

På 1920-talet blev det en riksangelägenhet att bygga en flygplats i Stockholm. Bromma flygplats invigdes år 1936. Under andra världskriget var Bromma flygplats centrum för kurirtrafiken till England. På Bromma tillverkades även det svenska jaktplanet J22. Efter kriget växte trafiken och flygplatsen byggdes ut med stora hangarer och en ny startbana. Bromma flygplats blev för många svenskar symbolen för "porten ut i världen". Linjeflyg startade sin trafik år 1957. Utrikestrafiken flyttade år 1962 till Arlanda. SAS inrikestrafik flyttade till Arlanda 1969 och Linjeflyg samt ett antal regionalbolag blev kvar till 1983. Ett par av småbolagen stannade dock kvar på Bromma med reguljära inrikeslinjer och idag har inrikestrafiken återigen större omfattning. Byggnadsminnesmärkta är f.d. stationsbyggnaden med flygledartorn från 1935 och terminalbyggnaden, f.d. Hangar A från 1935-36.