Beckholmen_2010,_östra_dockan
Östra dockan, Beckholmen. Foto: Holger Ellgaard 2010, wikimedia commons CC BY.

Beckholmen

År 1633 inrättades ett privat becksjuderi på ön, där man kokade tjära till beck, ett material som användes inom skeppsbyggeri och varvsverksamhet. I mitten av 1600-talet upphörde tillverkningen och verksamheten övergick till lagring och sortering av tjärprodukterna. Vid mitten av 1800-talet anlades  två skeppsdockor på Beckholmen. Varvsverksamheten under 1900-talet drevs först av Motala Verkstad och senare av Bergsunds och Finnboda varv. År 1918 övertog marinen verksamheten på ön. Marinen lämnade Beckholmen 1969 och Finnboda Varv AB drev verksamheten fram till konkursen 1991. Idag driver GV Varv AB reparationsvarvet.