1280px-Årstabron,_Stockholm
Årstabron. Foto: Holger Elgaard 2012, wikimedia commons CC BY.

Årstabron

Årstabron invigdes 1929. Den är 753 m lång mellan landfästena. Det södra brospannet av järn är cirka 150 m långt. Ett 28 m långt lyftspann finns i norra farleden. Däremellan är bron utförd i betongviadukter, 6 valvspann norr om lyftspannet, 12 valvspann över holmarna samt 2 valvspann vid södra fästet. Viadukten har en bredd av 9 m. Lyftbron var den första i landet. Spannet är idag fast och maskineriet är ur funktion.