1024px-Karl_Johans-förrådet_Förrådsbacken
Karl Johans-förrådet. Foto: Kmx22, wikimedia commons, CC BY.

Ammunitionsförrådet, Förrådsbacken 1

På nuvarande Sveriges Radios område ligger tre äldre byggnader som tidigare ingick i den krut- och kulfabrik som fanns kvar till början av 1900-talet. Senare har byggnaderna använts som ammunitionsförråd. Krutkällaren uppfördes av sten 1717 sedan det tidigare krutförrådet exploderat. Byggnaden upprustades utvändigt 1984 och 1991.
Stora stenskjulet uppfördes som tygförråd 1750. Vinden inreddes och försågs med takkupor 1754. I söder har förrådet tillbyggts, troligen under 1800-talet. Stenskjulet ombyggdes 1963 till personalmatsal i samband med att radiohusets andra etapp blev klar. Karl Johansförrådet uppfördes på 1820-talet.