Oaxen_lime_oven
Ettans kalkugn vid Oaxens kalkbruk. Byggd 1880-81 och tagen ur drift 1932. Foto: Boberger, Wikipedia CC BY-SA

1:ans kalkugn vid AB Karta & Oaxens Kalkbruk

Rika kalkfyndigheter på öarna Karta och Oaxen i inloppet till Södertälje började brytas på 1800-talet. I början av 1880-talet införde ingenjörsfirman Almqvist & Co vid Anderviks kalkbruk i närheten av Trosa en revolutionerande nyhet inom kalkbränningen, den så kallade pelarugnen. Sedan patenträtten inköpts av Karta & Oaxens kalkbruk uppfördes i tät följd flera pelarugnar på Oaxen. Den första var 1:ans ugn som byggdes 1880-1881 vid öns östra strand. Sammanlagt uppfördes sex pelarugnar på ön. De nybyggda kalkugnarna eldades med stenkol som huvudsakligen skeppades från England. Som mest arbetade 250 man i kalkbrottet, som dominerar ön.