Ullaberg

Ullaberg

Ullaberg antas ha byggts för en gruvfogde vid den närbelägna gruvan omkring 1700-talets mitt. I ett av rummen inrymdes kontor. Den stora, nästan kvadratiska byggnaden med genomgående förstuga är uppförd av timmer i en våning med inredd vind under valmat brutet tak. Bland tidigare ägare märks familjen von Berchner på Svärta gård, vars dotter givit namn åt Ullaberg. Informationen är hämtad ur Bebyggelseregistret. Bilder och information är lånade från länsstyrelsen i Södermanlands län och bebyggelseregistret.