Tullstugan norr om Strängnäs

På denna fastighet har det funnits tullstuga sedan 1600-talet. Nu finns här ett bostadshus och ett gårdshus - f d tullstuga respektive tullmagasin - vars stommar möjligen kan härstamma från denna tid. Efter stadstullens avskaffande 1810 har här varit telegrafstation (1858-78), bostäder mm. Byggnaderna är timrade och har fått sitt nuvarande utseende vid 1800-talets början. Gathuset har en rikt artikulerad klassicistisk fasadutformning med frontespiser på båda långsidorna. Fasaderna är reveterade och gulfärgade med undantag av gårdsfasaden som är klädd med stående panel samt gulmålad. Även planlösning och äldre invändigt snickerier finns bevarat.