torshalla_kvarn

Torshälla kvarn

Torshälla kvarn har anor sedan 1600-talet. Kvarnen hade som mest åtta par stenar samt ett grynverk men kvarnmaskineriet förstördes totalt i en brand 1947. Den ca 22 meter långa, 14 meter breda och 12 meter höga kvarnbyggnaden har en stomme av tegel med ca en meter tjocka ytterväggar men bär idag inga invändiga spår av kvarnverksamheten.