Televerk
Televerkets hus, Eskilstuna. Foto: Dywling 2011, wikimedia commpons, cc by.

Televerkets hus, Eskilstuna

Televerkets äldre huvudkontor i Eskilstuna byggdes 1914-16 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson (1860-1936). Här låg även lokaler för Posten. Ovanför ingången sitter en neonskylt av äldre modell med televerkets emblem. Interiören har genomgått omfattande förändringar.